Tải trọng và tác động tiêu chuẩn thiết kế
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690.0218 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 1996, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 66 tr. ; , 31 cm

Ngôn ngữ:


Kết cấu công trình-- Tải trọng -- Tiêu chuẩn; Xây dựng -- Tiêu chuẩn

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.021


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH