Perspectives on European Earthquake Engineering and Seismology: Volume 1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  978-3-319-07118-3


Thông tin xuất bản: ChamSpringer Nature 2015,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Civil Engineering
Natural Hazards
Geotechnical Engineering &
Applied Earth Sciences Industry Sec
2ECEES
Earthquake Engineering
Performance Based Design and Earthquake Engineering
Irregular Buildings and Earthquakes
Historical Structures and Earthquakes
Precast Buildings and Earthquakes
Bridge Design and Earthquakes

Engineering: general -- bicssc; History of engineering & technology -- bicssc; Natural disasters -- bicssc; 2ECEES-- Bridge Design and Earthquakes-- Civil Engineering-- Earthquake Engineering-- Geotechnical Engineering & Applied Earth Sciences Industry Sec-- Historical Structures and Earthquakes-- Irregular Buildings and Earthquakes-- Natural Hazards-- Performance Based Design and Earthquake Engineering-- Precast Buildings and Earthquakes-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH