Computers and Writing : The Cyborg Era

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James A Inman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805841601

Ký hiệu phân loại: 808.0420285 Rhetoric and collections of literary texts from more than two literatures

Thông tin xuất bản: Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 17210

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH