Teaching Psychology : A Step By Step Guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0805842241

Ký hiệu phân loại: 150.71 Psychology

Thông tin xuất bản: Mahwah, New Jersey :Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH