Mixed Media : Moral Distinctions in Advertising, Public Relations, and Journalism

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thomas Bivins

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805842578

Ký hiệu phân loại: 175 Ethics of recreation, leisure, public performances, communication

Thông tin xuất bản: Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 17214

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH