Biotechnology and communication : the meta-technologies of information
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0805843043

Ký hiệu phân loại: 303.4 Social change

Thông tin xuất bản: Mahwah, New Jersey :Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 17215


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH