Advertising to children on tv : content, impact, and regulation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Blades., Barrie Gunter

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805844880

Ký hiệu phân loại: 302.2 Communication

Thông tin xuất bản: Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates, 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 17219

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH