The ambiguity of teaching to the test : standards, assessment, and educational reform

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Roberta Y Schorr

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805845682

Ký hiệu phân loại: 371.2 School administration; administration of student academic activities

Thông tin xuất bản: Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 17221

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH