Biology and knowledge revisited : from neurogenesis to psychogenesis.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0805846271


Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. :L. Erlbaum Associates, 2005.,

Mô tả vật lý: xviii, 341 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Piaget, Jean, -- 1896-1980. ; Biologie et connaissance ; Congresses.; Cognitive neuroscience -- Congresses.; Developmental neurobiology -- Congresses.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH