Ten Questions About Human Error : A New View of Human Factors and System Safety

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sidney W.A Dekker.

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805847448

Ký hiệu phân loại: 363.12 Transportation hazards

Thông tin xuất bản: Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 17233

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH