Relevance in Argumentation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Douglas Walton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805847596

Ký hiệu phân loại: 168 Argument and persuasion

Thông tin xuất bản: Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 17234

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH