Putting a new spin on groups : the science of chaos

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bud A McClure

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805848738

Ký hiệu phân loại: 302.3 Social interaction within groups

Thông tin xuất bản: Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 17256

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH