Cisco Voice Gateways and Gatekeepers
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Denise Donohue, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  158705258X

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :Cisco Press, 2006,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 17280
Gateways (Computer networks)
  - Internet telephony.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH