Móng cọc tiết diện nhỏ : Tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn thi công va
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.0218 Civil engineering

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 53 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Móng cọc ( Tiết diện nhỏ ) -- Tiêu chuẩn thi công; Móng cọc ( Tiết diện nhỏ ) -- Tiêu chuẩn thiết kế

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 0
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.021


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH