London and beyond : Essays in honour of Derek Keene

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Matthew Davies, James A Galloway

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: London : University of London Press, 2012

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (392 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 173480

This volume contains selected papers from a major conference held in October 2008 to celebrate the 20th anniversary of the setting up of the Centre for Metropolitan History at the IHR, and the contribution of Professor Derek Keene to the Centre, the IHR and the wider world of scholarship.
1. History
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH