Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.52 Socialism and related systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2001, In lần thứ 8

Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:


Đảng cộng sản Việt Nam -- Lịch sử-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Sai Gon Campus
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.520


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH