Advances in Real-time Information Networks
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  aaa

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Broadway, AustraliaUTS ePRESS 2013,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 173934
Our scholarly peer reviewed workshop papers publish the latest, high quality research work from UTS researchers. They cover all aspects of communication, computing and ICT. Our editorial boards and reviewers are from researchers and experts in these fields.
1. Computing & information technology
  - bicssc; LNQ
  - bicssc; TJK
  - bicssc; TJKW
  - bicssc; TR
  - bicssc; TTB
  - bicssc; UL
  - bicssc; applied optics
  - communications engineering
  - IT and communications law
  - operating systems
  - telecommunications
  - transport technology and trades
  - WAP (wireless) technology-1. Computing & information technology
  - bicssc
2. LNQ
  - bicssc
3. TJK
  - bicssc
4. TJKW
  - bicssc
5. TR
  - bicssc
6. TTB
  - bicssc
7. UL
  - bicssc
8. applied optics
  - communications engineering
  - IT and communications law
  - operating systems
  - telecommunications
  - transport technology and trades
  - WAP (wireless) technology-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH