Cơ sở sinh thái học
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 577 Ecology

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội , 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 347 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:


Sinh thái học-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
19C
Sai Gon Campus
5K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 577.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH