Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004.16 Microcomputers

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 349 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

ID: 1750

   - Chương 1. Kiến trúc hệ vi xử lý
   - Chương 2. Bộ vi xử 80 x 86 intel
   - Chương 3. Lập trình assembly cho hệ vi xử lý
   - Chương 4. Thiết kế hệ vi xử lý chuyên dụng
   - Chương 5. Cổng trao đổi thông tin với ngọai vi
   - Chương 6. Chế độ ngắt của bộ vi xử lý
   - Chương 7. Truyền thông tin nối tiếp
   - Chương 8. Biến đổi tín hiệu tương tự-số và tín hiệu số-tương tự
   - Chương 9. Hệ vi xử lý ON-CHIP
   - Chương !0. Tập lệnh của ON-CHIP 80C51 (và 89C51)
   - Chương 11. Thiết kế hệ vi xử lý trên ON-CHIP 80C51 ( và 89C51)
   - Chương 12. Hệ xử lý song song.
Microprocessors.
  - Assembly (Ngôn ngữ lập trình máy tính)
  - Bộ vi xử lý.
  - Kỹ thuật vi xử lý
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
1B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.160


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH