La fine del mondo nel ›De rerum natura‹ di Lucrezio

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Manuel Galzerano

Ngôn ngữ: ita

ISBN-13: 978-3110674682

ISBN-13: 978-3110659627

Ký hiệu phân loại: 871 +Latin poetry

Thông tin xuất bản: Berlin/Boston De Gruyter 2020

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (392 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 175011

Lucretius' De rerum natura can be considered as the first Latin "apocalyptic" poem and, at the same time, the most important source on Epicurean cosmic eschatology. This book examines Lucretius' treatment of the mortality of the world, in order to identify the poet's sources and polemical targets and to illustrate his eschatological imagery and rhetoric strategies.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH