Hóa học công nghệ và môi trường

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 577.14

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 360 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Hóa học (Công nghệ) ; Môi trường;

DÃY KỆ
20A
Thư viện AB
Thư viện E3
6E
*Ký hiệu xếp giá:  577.140
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn