Australasian Conference on Information Systems 2018
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780648124245

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: BroadwayUTS ePRESS 2018,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (856 p.)

Ngôn ngữ:


Databases
Software development
Computer programming
Business applications
Computer networking and communications
Operating systems
Telecommunications
Communications engineering

Business applications -- bicssc; Communications engineering / telecommunications -- bicssc; Computer networking & communications -- bicssc; Computer programming / software development -- bicssc; Databases -- bicssc; Operating systems -- bicssc; Business applications-- Communications engineering-- Computer networking and communications-- Computer programming-- Databases-- Operating systems-- Software development-- Telecommunications-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH