Close Reading with Computers : Textual Scholarship, Computational Formalism, and David Mitchell's Cloud Atlas

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Martin Paul Eve

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1503609372

Ký hiệu phân loại: 823.914 English fiction

Thông tin xuất bản: Stanford : Stanford University Press, 2019

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (272 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 175718

Rather than working at the usual scales of distant reading, this book shows what happens when we bring techniques from the digital humanities to bear on a single novel for close readings.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH