Microsoft Office SharePoint Server 2007 Administrator's Companion

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: English with the Microsoft SharePoint Community Experts Bill

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0735622825

Ký hiệu phân loại: 004.36 Distributed processing

Thông tin xuất bản: [kđ] : Microsoft Press, 2007

Mô tả vật lý: 1155 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 17585

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH