Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại châu Á - Thái Bình Dương
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 338.9597 Economic development and growth

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh, 1998, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 285 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:


Chương tổng luận : Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại Châu Á - Thái Bình Dương / Phần I: Kinh nghiệm phát triển tại các nước Đông Á. Chương 1: Thành tựu công nghiệp hóa ở Đông Á. Chương 2 : Thần kỳ Đông Á : huyền thoại hay thực chất?. Chương 3 : Quan chức nhà nước và việc phát triển kinh tế: kinh nghiệm Nhật Bản. Chương 4 : Mở cửa,hội nhập và phát triển kinh tế : kinh nghiệm Nhật Bản. Chương 5 : Chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng công nghiệp: kinh nghiệm Hàn Quốc. Chương 6 : Công nghiệp hóa và tư bản nước ngoài: kinh nghiệm Hàn Quốc. Chương 7 : Công nghiệp hóa và tư bản nước ngoài : kinh nghiệm Thái lan . Chương 8: Chiến lược du nhập công nghệ nước ngoài : kinh nghiệm Hàn Quốc. Chương 9 : Kinh nghiệm Đông Á về việc du nhập tư bản và công nghệ nước ngoài : ý nghĩa đối với Việt Nam./ Phần II: Phân công quốc tế ngày nay tại vùng Châu Á - Thái Bình Dương và chiến lược công nghiệp hóa tại Việt Nam. Chương 10 : APEC và tương lai kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Chương 11: AFTA và tương lai kinh tế của các nước Asean. Chương 12 : AFTA và tương lai kinh tế Việt Nam. Chương 13 : Trào lưu mới trong quá trình tích tụ tư bản và công nghệ tại vùng Châu Á - Thái Bình Dương . Chương 14 : Đặc trưng của phân công quốc tế vùng Châu Á - Thái Bình Dương. Chương 15: Bàn về nguy cơ tụt hậu. Chương 16 : Vấn đề phát triển trong công bằng. Chương 17 : Bàn về chiến lược công nghiệp hóa tại Việt Nam.

Công nghiệp hóa -- Việt Nam; Dự án phát triển kinh tế -- Việt Nam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 338.959


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH