Practical Color Management : Eddie Tapp on Digital Photography (Eddie Tapp on Digital Photogra)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0596527683

Ký hiệu phân loại: 006.686 Special computer methods

Thông tin xuất bản: [kđ] :OReilly Media, Inc., 2006,

Mô tả vật lý: 162 tr. ;

Ngôn ngữ:


Color photography -- Digital techniques.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH