Building the Perfect PC
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0596526865

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: [kđ] :OReilly Media, Inc., 2006, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 422 tr. ;

Ngôn ngữ:

ID: 17645
1. Microcomputers
  - Design and construction ; Amateurs' manuals.1. Microcomputers
  - Design and construction
2. Amateurs' manuals.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH