Thiết kế và thi công mạch đo U,I, Cosx giao tiếp với máy tính qua Printer Port

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.381548

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ , 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 97 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


95DT.

Mạch đo giao tiếp với máy tính ; Thiết kế;

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn