Macs for Dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0470048492

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: [kđ] :John Wiley & Sons, 2006, In lần thứ 9

Mô tả vật lý: 408 tr. ;

Ngôn ngữ:


Macintosh (Computer)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH