Excavations at Brough-on-Humber 1958-61

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J.S Wacher

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 913.36 Geography of and travel in ancient world

Thông tin xuất bản: London : Society of Antiquaries of London, 1969

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (284 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 177681

This is a report of excavations at Brough-on-Humber, England, conducted by J. S. Wacher between 1958 and 1961. Included are descriptions of artefacts such as pottery, coins, buildings and metalwork, together with an account of the methodology used to unearth these.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH