Reden zur Amtseinführung von Prof. Dr.-Ing. habil. Monika Auweter-Kurtz als Präsidentin der Universität Hamburg am 1. Februar 2007

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Präsidium der Universität Hamburg

Ngôn ngữ: ger

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Hamburg : Hamburg University Press, 2007

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (81 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 177886

This volume documents speeches given at the inauguration of Prof. Dr. -Ing. habil. Monika Auweter-Kurtz as President of the University of Hamburg on 1 February 2007
1. History
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH