Reden zur Amtseinführung von Prof. Dr.-Ing. habil. Monika Auweter-Kurtz als Präsidentin der Universität Hamburg am 1. Februar 2007
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  HUP.HURNF.13.61

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: HamburgHamburg University Press 2007,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (81 p.)

Ngôn ngữ:


This volume documents speeches given at the inauguration of Prof. Dr. -Ing. habil. Monika Auweter-Kurtz as President of the University of Hamburg on 1 February 2007

History -- bicssc; Hamburg University Speeches New Sequence-- Introduction-- President of the University of Hamburg-- University History-- University of Hamburg-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH