Zum Gedenken an Emil Artin (1898-1962)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9783937816029

Ký hiệu phân loại: 340 Law

Thông tin xuất bản: HamburgHamburg University Press 2006,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (58 p.)

Ngôn ngữ:

ID: 177908
Emil Artin (1898-1962): his scientific results in mathematics attracted general attention and had far-reaching consequences for research. The brilliant style of his lectures made him a virtuoso thinker and a sought-after teacher. Artin was full professor at the Mathematical Seminar at the University of Hamburg. When the Nazis retired him in 1937 due to the "Nuremberg laws", he emigrated to the USA. It was not until 1958 that he returned to the University of Hamburg.
1. Universities
  - bicssc; Emigration
  - Emil Artin
  - Mathematics
  - University of Hamburg-1. Universities
  - bicssc
2. Emigration
  - Emil Artin
  - Mathematics
  - University of Hamburg-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH