Les semences

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Turner

Ngôn ngữ: French

ISBN: 978-2-7592-1893-6

Ký hiệu phân loại: 631.523 Development of new varieties

Thông tin xuất bản: éditions Quae, 2013

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (224 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 178055

A complete guide on seed production and distribution in tropical regions: technical aspects and organisation of seed production, basic principles for plant improvement and seed biology, management of operations relating to seed production, harvesting and post-harvest conditioning. It also deals with rules for placing on the market of seed and the management of seed breeding companies.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH