Know Your Legal Rights : Protect Yourself from Common Legal Problems That Can Really Cost You

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kiplinger

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0938721852

Ký hiệu phân loại: 349.73 Law of specific jurisdictions, areas, socioeconomic regions, regional intergovernmental organizations

Thông tin xuất bản: [kđ] : Dearborn Financial Publishing, 2001

Mô tả vật lý: 300 tr. ;

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 17861

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH