Tính toán phân tích hệ thống điện

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.3192 Applied physics

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 220 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về hệ thống điện: lưới điện truyền tải và

Hệ thống điện -- Phân tích

DÃY KỆ
20E
Thư viện AB
7E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 621.319
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 6
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH