The Handbook of Salutogenesis
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  978-3-319-04600-6

Ký hiệu phân loại: 616.0019 Diseases

Thông tin xuất bản: ChamSpringer Nature 2017,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Health Promotion and Disease Prevention
Medical Sociology
Health Psychology

Biochemical engineering -- bicssc; Medicine -- bicssc; Pharmaceutical industries -- bicssc; Health Promotion and Disease Prevention-- Health Psychology-- Medical Sociology-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH