The Russian Folk-Tale

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Maria-Gabriele Wosien

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 398.20947 Folk literature

Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers 1969

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (237 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 179438

The thesis inquires into the nature and form of those tales in the Russian oral tradition that have as their main theme the journey of the central hero.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH