Plato Within Your Grasp : The First Step to Understanding Plato

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brian Proffitt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 076455977X

Ký hiệu phân loại: 184 Platonic philosophy

Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons, 2004

Mô tả vật lý: 96 tr. ;

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 18013

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH