Prion Biology and Diseases

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stanley B Prusiner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0879695471

Ký hiệu phân loại: 616.83 Other organic diseases of central nervous system

Thông tin xuất bản: [kđ] : Cold Spring Harbor Laboratory Press,U.S., 1999

Mô tả vật lý: 794 tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 18014

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH