Transducing the Genome : Information Anarchy and Revolution in the Biomedical Sciences

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gary Zweiger

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071381333

Ký hiệu phân loại: 599.935 Genetics

Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill Companies, 2001

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 18082

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH