Twin Studies: Research in Genes, Teeth and Faces

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michelle R Bockmann, Toby E Hughes, Sandra K Pinkerton, James R Rogers, Grant C Townsend

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 573.6314 *Reproductive system

Thông tin xuất bản: Adelaide, South Australia : University of Adelaide Press, 2015

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (199 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 180896

This volume is about an ongoing long-term research initiative led by researchers from the School of Dentistry at the University of Adelaide. The aim of this book is to provide an overview of the studies of the teeth and faces of Australian twins and their families that have extended over more than thirty years.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH