How to Do Everything with Your Smartphone, Windows Mobile Edition
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Jason R Rich, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0072264357

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: [kđ] :McGraw-Hill Companies, 2004,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH