Opera omnia Desiderii Erasmi : Ordinis primi tomus primus

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Erasmus, K Kumaniecki, R.A.B Mynors, C Robinson, J.H Waszink

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 189.9 Medieval western philosophy

Thông tin xuất bản: Wien ; Köln ; Weimar : Huygens instituut/Brill, 1969

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (681 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 181353

* General introduction * Antibarbarorum liber * Commentarius Erasmi in nucem Ouidii * Libanii aliquot declamatiunculae Latinae per Erasmum * Euripidis Hecuba et Iphigenia Latinae factae Erasmo interprete * Luciani compluria opuscula ab Erasmo et Thoma Moro interpretibus optimis in Latinorum linguam traducta * Galeni exhortatio ad bonas arteis praesertim medicinam, de optimo docendi genere, et qualem oporteat esse medicum, Erasmo interprete
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH