Lập trình cơ sở dữ liệu Visual Basic
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 499 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Tổng quan về visual basic và SQL serverChương 2: Mô hình ứng dụng ( Application Architecture)Chương 3: Truy xuất dữ liệu ( Data Access)Chương 4: Nhận dữ liệu từ SQL serverChương 5: Hiệu chỉnh dữ liệu của SQL serverChương 6: Tối ưu hóa ứng dụng SQL serverChương 7: Microsoft data engine (MSDE)Chương 8: Visual database toolsChương 9: Những đối tượng quản lý phân tánChương 10: SQL namespaceChương 11: Tạo bảng sao ( replication)Chương 12: Các dịch vụ biến đổi dữ liệu (Data transpormation services).

Basic -- Lập trình cơ sở dữ liệu

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
2D
Sai Gon Campus
1H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.268


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH