Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại : hệ phi tuyến-hệ ngẫu nhiên
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.801 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2006, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 338 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Phần A: hệ phi tuyến
1. Khái niệm chung
2. tuyến tính hoá
3. Động học các hệ phi tuyến
4. Tuyến tính hoá điều hòa
5. Tính ổn định của hệ phi tuyến
6. Chất lượng của quá trình điều khiển trong hệ phi tuyến
7. Tổng hợp hệ phi tuyến
Phần B: hệ ngẫu nhiên
8. Khái niệm chung
9. hệ tuyến tính với tác động ngẫu nhiên dừng
10. Hệ phi tuyến với tác động ngẫu nhiên dừng..

Điều khiển tự động-- Hệ phi tuyến-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
23B
Sai Gon Campus
9A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.801


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH