Máy thủy lực thể tích các phần tử thủy lực và cơ cấu điều khiển trợ động
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.24 Turbines

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2007, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 271 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Phần một: Máy thủy lực thể tích
1. Khái niệm chung
2. Máy thủy lực roto
3. Máy thủy lực piston
4. Các loại máy thể tích khác
5. Các đặc tính cơ bản của máy thủy lực thể tích và băng thử thủy lực
Phần hai: Các phần tử thủy lực và cơ cấu điềi khiển trợ động và ứng dụng
6. Các phần tử thủy lực
7. Cơ cấu điểu khiển trợ động và ứng dụng..

Hydraulic machinery-- Máy thủy lực-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21B
Sai Gon Campus
6G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.240


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH