Kỹ thuật điện : lý thuyết, bài tập giải sẵn, bài tập cho đáp số và bài tập trắc nghiệm
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2007, In lần thứ 13

Mô tả vật lý: 332 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Phần một. Mạch điện.
Chương 1.Những khái niệm cơ bản về mạch điện.
Chương 2.Dòng điện sin.
Chương 3. Các phương pháp phân tích mạch điện.
Chương 4. Mạch ba pha.
Chương 5.Quá trình quá độ trong mạch điện.
Chương 6.Mạch điện phi tuyến.
Phần hai.Máy điện.
Chương 7. Khái niệm chung về máy điện.
Chương 8.Máy biến áp.
Chương 9. Máy điện không đồng bộ.
Chương 10. Máy điện đồng bộ
Chương 11.Máy điện một chiều
Phần ba.Điện tử công suất và điều khiển máy điện
Chương 12.Điện tử công suất.
Chương 13.Điều khiển máy điện..

Điện, Kỹ thuật-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH