Nền móng nhà cao tầng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2007, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 189 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1.khảo sát địa chất công trình cho nhà cao tầng.
Chương 2.xác định sức chịu tải của cọc.
Chương 3.tính toán cọc chịu tác dụng đồng thời của lực thẳng đứng, lực ngang và mômen.
Chương 4.tính toán độ lún của móng cọc.
Chương 5.thiết kế móng cọc trong vùng có động đất.
Chương 6. thiết kế móng cọc đóng
Chương 7.thiết kế móng cọc khoan nhồi.
Chương 8.thiết kế và thi công barét.
Chương 9.thiết kế và thi công tường trong đất
Chương 10. thiết kế và thi công neo trong đất..

Nền móng -- Nhà cao tầng-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.150


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH