Xây dựng ứng dụng Web với JSP, Servlet, JavaBeans

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.276

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 338 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


JavaBeans; JSP; Servlet; Ứng dụng web; Website ; Thiết kế;

DÃY KỆ
03A
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
1F
*Ký hiệu xếp giá:  005.276
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn