Nhà máy thủy điện

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đặng Quốc Thống, Lã Văn Út, Ngô Văn Dưỡng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.3121 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007

Mô tả vật lý: 140 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 18455

 1. Khái niệm vầ sử dụng năng lượng dòng nước và nhà máy thủy điện.
 2. Các đặc trưng của dòng chảy tự nhiên.
 3. Hồ chứa và cột nước của nhà máy thủy điện.
 4. Điều tiết dòng chảy.
 5. Chế độ làm việc ngày của nhà máy thủy điện trong hệ thống điện(điều tiết ngắn hạn)
 6. Tính toán kinh tế-kỹ thuật nhà máy thủy điện..
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21C
Sai Gon Campus
6I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.312
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH